ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.85 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.54 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.56 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 75.78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.11 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 73.97 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73.45 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 72.37 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.11 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 70.21 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68.95 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 68.90 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 68.88 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68.84 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 68.81 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68.75 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 68.70 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 68.64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 68.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 68.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68.18 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 68.07 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 67.97 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านอูบมุง สพป. อุดรธานี เขต 1 67.92 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 67.90 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 67.87 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 67.81 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.79 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 67.75 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 67.71 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67.66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 67.56 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67.49 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดหนองปล่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67.45 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 67.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 67.27 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 66.98 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป. อุดรธานี เขต 3 66.95 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66.91 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 66.87 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโคกลอย. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 66.77 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 66.74 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 66.70 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 66.68 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 66.64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 66.60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.57 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 66.55 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 66.51 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 66.48 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 66.21 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 60.99 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน