ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.51 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.84 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ สพป. อุดรธานี เขต 3 76.07 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 70.62 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69.10 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68.45 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64.55 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 64.30 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 64.26 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 63.83 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 4 63.77 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 63.58 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 60.78 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 58.65 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม สพป. นครราชสีมา เขต 1 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56.77 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. สกลนคร เขต 3 55.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 53.74 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองแตง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 53.36 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 53.20 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 53.10 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าน สพป. ขอนแก่น เขต 5 52.52 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 52.17 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 52.13 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านนามน สพป. มุกดาหาร 51.71 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 49.97 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 49.24 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 47.42 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 46.86 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 46.10 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 44.55 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 41.25 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 38.06 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 36.19 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 35.83 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านศรีรักษา สพป. เลย เขต 2 32.61 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 29.95 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 3 29.17 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 28.15 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 27.97 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 25.82 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 25.75 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 25.43 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 24.72 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 24.02 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 22.72 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านบุญทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 22.14 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 4 21.91 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 21.62 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 21.26 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านชูชาติ สพป. อำนาจเจริญ 19.65 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 19.53 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป. สุรินทร์ เขต 2 18.76 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 17.51 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 17.41 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 12 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 1 8 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 8 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต 2 2 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน