ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง (โกศลสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 3 89.40 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 87.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 86.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านแก้งนาง สพป. มุกดาหาร 83.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 83.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 82.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 81.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 80.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.80 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนจารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 78.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.สนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 71.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 53.20 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 52.60 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 51.60 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 50.40 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 49.40 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 48 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 47.40 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 46.40 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน