ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 90.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 88.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.60 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 88.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 88.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 87.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.50 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น สพป. บึงกาฬ 86.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.80 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.70 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 86.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.30 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน สพป. สกลนคร เขต 1 86.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.90 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 85.70 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.90 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป. หนองคาย เขต 1 84.70 ทอง 33  
34 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.70 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมชนนาโสก สพป. มุกดาหาร 83.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านใจดี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.90 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.90 ทอง 38  
40 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.50 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.40 ทอง 42  
44 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 82.30 ทอง 44  
45 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.20 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.10 ทอง 47  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู สพป. เลย เขต 2 81.90 ทอง 49  
50 โรงเรียนวัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.60 ทอง 50  
52 โรงเรียนศิริอุบลวรรณ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.50 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 79.60 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 78.10 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด สพป. ยโสธร เขต 2 77.90 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.70 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.40 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนไตรคาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 41.60 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 31.20 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน