ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) สพป. มุกดาหาร 92.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 87.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 - -  
26 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สพป. บึงกาฬ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน