ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลสายสมร สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลภวิกา สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 76.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 74.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 72.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 36  
38 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน 36  
39 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 36  
40 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 71 เงิน 36  
41 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 - -  
42 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน