ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาวแหวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 12  
17 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนจารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 68 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 68 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 18  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 18  
24 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 18  
25 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68 ทองแดง 18  
26 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 68 ทองแดง 18  
27 โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 68 ทองแดง 18  
28 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 18  
29 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 18  
30 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 18  
31 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 18  
32 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68 ทองแดง 18  
33 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 18  
34 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 18  
35 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68 ทองแดง 18  
36 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 18  
37 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 18  
38 โรงเรียนบ้านม่วงดง สพป. อุดรธานี เขต 2 68 ทองแดง 18  
39 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 18  
40 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 18  
41 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 18  
42 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 18  
43 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 18  
44 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 18  
45 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 18  
46 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 68 ทองแดง 18  
47 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 18  
48 โรงเรียนบ้านเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68 ทองแดง 18  
49 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 18  
50 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 68 ทองแดง 18  
51 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68 ทองแดง 18  
52 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 18  
53 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 18  
54 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68 ทองแดง 18  
55 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 18  
56 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 18  
57 โรงเรียนหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 18  
58 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 18  
59 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 18  
60 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน