ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 750
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. เลย เขต 1 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 75.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 75.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 73.67 เงิน 19  
21 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 73.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 72.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 69.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 66.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 65.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 62.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 42 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 36.33 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน