ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 748
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านครั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน