ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินหล่อง สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. อุดรธานี เขต 1 90.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 90.67 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านกระพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 88.33 ทอง 19  
22 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนศิลาโป่งคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.67 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.67 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ สพป. สกลนคร เขต 2 85.67 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.33 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป. อำนาจเจริญ 84.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.67 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ สพป. มุกดาหาร 84.67 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 84.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.33 ทอง 35  
37 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 37  
40 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต 3 83.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 42  
45 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 42  
46 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ สพป. อุดรธานี เขต 2 82.67 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 82.33 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.33 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.33 ทอง 49  
51 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.33 ทอง 49  
52 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 3 80.67 ทอง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 80.67 ทอง 53  
55 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.67 ทอง 53  
56 โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.67 ทอง 53  
57 โรงเรียนนาโกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.33 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ยโสธร เขต 2 80.33 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 59  
60 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 59  
61 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน