ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านโสกบง สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 11  
17 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 11  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านต้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 18  
25 โรงเรียนบ้านบะแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 18  
26 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 18  
27 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง 18  
28 โรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 18  
29 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 34  
40 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 34  
41 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 34  
42 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านหินขาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 42  
46 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 42  
47 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 42  
48 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 42  
49 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 42  
50 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 42  
51 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 51  
55 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 51  
56 โรงเรียนบ้านหนองท่ม สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 58  
61 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน