ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 94.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 94.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 93.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 91.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 89.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.50 ทอง 12  
15 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.50 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 89.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.17 ทอง 18  
20 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 88.83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.50 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.50 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.33 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. ยโสธร เขต 2 88.33 ทอง 25  
29 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.17 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 30  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.83 ทอง 33  
34 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 87.83 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 87.83 ทอง 33  
36 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.83 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 87.33 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.33 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.33 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.17 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.17 ทอง 41  
43 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 87.17 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 44  
46 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 86.67 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.67 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.67 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.67 ทอง 46  
50 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.33 ทอง 50  
51 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.33 ทอง 50  
52 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.17 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.17 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.67 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.33 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.83 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ สพป. บึงกาฬ 82.33 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 81.83 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.33 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 80.67 ทอง 60  
61 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน