ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 90.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 88.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.75 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 88.75 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 88.25 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 86.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 84.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.50 ทอง 22  
24 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.25 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.25 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.25 ทอง 30  
31 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.75 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 81.75 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.75 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.25 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.75 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 80.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.50 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 80.25 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.25 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79.75 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 79.75 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 78.75 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.25 เงิน 48  
49 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.25 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 77.75 เงิน 50  
51 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.75 เงิน 50  
52 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.25 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 68.25 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน