ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 705
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 72.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. เลย เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 70.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.67 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 70.67 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 70.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 69.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69.33 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 63.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 46.33 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 45 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน