ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 85.75 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 84.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 83.75 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.50 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.50 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.25 ทอง 24  
25 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 80.75 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.75 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.75 ทอง 29  
32 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.75 ทอง 29  
33 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 80.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.25 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 80.25 ทอง 34  
36 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 79.75 เงิน 38  
39 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79.25 เงิน 40  
41 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.25 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง สพป. อุดรธานี เขต 2 78.50 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 77.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.25 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76.75 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.75 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.75 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76.50 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.50 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 73.75 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านแสนสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 70.75 เงิน 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน