ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านบัวเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านหนองรัก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 12  
19 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 12  
20 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 12  
21 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านสนาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 21  
28 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 21  
29 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 21  
30 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านคำฮี สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 30  
36 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 30  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 37  
43 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 37  
44 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 37  
45 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 37  
46 โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 46  
50 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 51  
54 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 51  
55 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 51  
56 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านสระภู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 57  
59 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 78 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน