ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 82.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.66 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 81.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.33 ทอง 22  
24 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.33 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79.66 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 79.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านลอมคอม สพป. ขอนแก่น เขต 3 79 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 79 เงิน 33  
35 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.33 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.66 เงิน 38  
39 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.66 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 74.66 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 74.66 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 71.66 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71.66 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.66 เงิน 45  
48 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63.66 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 63.66 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 62.66 ทองแดง 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน