ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. ยโสธร เขต 2 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศุภมน(การศึกษาสงเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 91.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 90.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 90.67 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 88.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป. อุดรธานี เขต 1 88.67 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.67 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหว้าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 23  
26 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านทันสมัย สพป. นครพนม เขต 1 87.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.33 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 87.33 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี สพป. เลย เขต 1 87.33 ทอง 28  
33 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 87.33 ทอง 28  
34 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 34  
35 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 34  
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.67 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนศาลา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.67 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.33 ทอง 39  
41 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 41  
43 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 41  
44 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.67 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.66 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 85.66 ทอง 45  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.67 ทอง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.67 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.33 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.67 ทอง 50  
51 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.33 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.67 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.33 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านพรสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.66 ทอง 57  
58 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.33 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 79.67 เงิน 59  
60 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน