ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 84.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.15 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 83.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.25 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.75 ทอง 10  
12 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสระสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 75.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 75.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.75 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 73.50 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.25 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 72.25 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 72.25 เงิน 27  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 71.25 เงิน 29  
30 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68.75 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 67.75 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 66.75 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 66.25 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 64.25 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 63.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 63.25 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 63.25 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวัดหนองปล่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 63 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 62.75 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 62.25 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 62 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 61.75 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 61.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 61.25 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 61.25 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 61.25 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 60.75 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 60.75 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 60 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน