ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดพลับพลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 10  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 20  
22 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 20  
23 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 20  
24 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 24  
30 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 24  
31 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 24  
32 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 24  
33 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 33  
38 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 33  
39 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 33  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 40  
44 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 40  
45 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 40  
46 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 40  
47 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 47  
51 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 51  
55 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 51  
56 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 51  
57 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 57  
59 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 60  
61 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน