ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 98.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 96.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 96.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 95.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95.66 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง 10  
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 95 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง 10  
14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 94.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 94.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. ขอนแก่น เขต 4 94.67 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94.67 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านประหูต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง 19  
21 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 94 ทอง 19  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 93.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สพป. หนองคาย เขต 2 93.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93.33 ทอง 23  
26 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.33 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง 27  
32 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 93 ทอง 27  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 91.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.33 ทอง 35  
37 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.33 ทอง 35  
38 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 38  
39 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.33 ทอง 41  
43 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.33 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 44  
45 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.67 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 88.33 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.67 ทอง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 87.33 ทอง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 51  
52 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.33 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 54  
55 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.67 ทอง 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 57  
59 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน