ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 91.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 89.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 88.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 87.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.33 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.33 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.33 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 26  
29 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 26  
30 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.66 ทอง 30  
31 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 85.66 ทอง 30  
32 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 85.66 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.66 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 85.66 ทอง 30  
35 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.66 ทอง 30  
36 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.33 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.33 ทอง 36  
39 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.33 ทอง 36  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 40  
44 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 40  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.66 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 84.66 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.66 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.66 ทอง 45  
49 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.33 ทอง 49  
50 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84.33 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.33 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.33 ทอง 49  
53 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.33 ทอง 49  
54 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.33 ทอง 49  
55 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.33 ทอง 56  
57 โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.33 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.33 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน