ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนพัฒนาเด็กศรีจันทร์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 90.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. อุดรธานี เขต 1 88.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนวันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป. หนองคาย เขต 1 86.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. บึงกาฬ 86.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 85.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 26  
29 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 84.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.67 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.67 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.67 ทอง 30  
34 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.33 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 36  
39 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 36  
40 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.67 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.67 ทอง 40  
42 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.67 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.33 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.33 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านดอนดู่ (อ.เมือง) สพป. อำนาจเจริญ 82.67 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.67 ทอง 46  
48 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 82.67 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านตะแกรง สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.33 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.33 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านลาด สพป. เลย เขต 2 82.33 ทอง 49  
52 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. ยโสธร เขต 2 82.33 ทอง 49  
53 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.67 ทอง 54  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 81.33 ทอง 55  
56 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 81.33 ทอง 55  
57 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.33 ทอง 55  
58 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ สพป. ขอนแก่น เขต 4 79.67 เงิน 59  
60 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.33 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย สพป. เลย เขต 3 79.33 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน