ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 601
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 17  
20 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 17  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 27  
30 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 64 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน