ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 11  
19 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 11  
20 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 11  
21 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 11  
22 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 11  
23 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 11  
24 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 11  
25 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 11  
26 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 11  
27 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 11  
28 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 11  
29 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 11  
30 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 11  
31 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 11  
32 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 11  
33 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 11  
34 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 11  
35 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 11  
36 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 11  
37 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 11  
38 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 11  
39 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 11  
40 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 11  
41 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 11  
42 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 11  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 11  
44 โรงเรียนโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.50 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 87.50 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.50 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 85.50 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.50 ทอง 52  
53 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 83.50 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 55  
56 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 82.50 ทอง 56  
57 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.50 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.50 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน