ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.18 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.58 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 76.73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกระจาย สพป. ยโสธร เขต 2 73.10 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 72.96 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.87 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 72.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72.17 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 71.85 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.11 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 71.06 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.02 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 69.15 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68.35 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67.68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร สพป. อำนาจเจริญ 66.69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) สพป. สกลนคร เขต 1 66.63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66.13 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65.08 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 64.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 63.38 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 63.25 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 62.45 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62.13 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62.05 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร สพป. บึงกาฬ 61.43 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60.88 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60.18 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านโนน สพป. เลย เขต 2 60.11 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 3 59.81 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สพป. มหาสารคาม เขต 3 59.14 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 59.04 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 58.91 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 58.15 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 57.64 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา สพป. ยโสธร เขต 1 57.53 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 57.34 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองเเวงยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 57.27 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 57.27 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 55.72 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 54.57 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 54.13 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 50.45 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 48.24 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 46.43 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 45.65 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง สพป. หนองคาย เขต 2 45.59 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 1 45.27 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 44.76 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 44.30 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 44.03 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง สพป. เลย เขต 1 43.56 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง สพป. สุรินทร์ เขต 3 43.20 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านนาไหม สพป. อุดรธานี เขต 3 41.43 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 40.65 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน