ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 8  
11 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเหล่า สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 30  
31 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 31  
35 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 31  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 38  
43 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 38  
44 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 38  
45 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 38  
46 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 38  
47 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 38  
48 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 38  
49 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 38  
50 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 38  
51 โรงเรียนวิมลวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 38  
52 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 38  
53 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 38  
54 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 38  
55 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 38  
56 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน