ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 11  
17 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 18  
22 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 18  
23 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 23  
27 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 27  
30 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 27  
31 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 27  
32 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 32  
36 โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. บึงกาฬ 76 เงิน 32  
37 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 37  
39 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 74 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 40  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สพป. เลย เขต 1 73 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 43  
47 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 43  
48 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 48  
49 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 71 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 70 เงิน 53  
56 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 69 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 68 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 68 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน