ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป. อุดรธานี เขต 3 88.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.80 ทอง 6  
9 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด สพป. เลย เขต 1 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 87.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 87.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.20 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ 86.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 86.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สพป. อุดรธานี เขต 1 86.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย สพป. นครพนม เขต 2 86.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.20 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.20 ทอง 23  
27 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 86.20 ทอง 23  
28 โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.20 ทอง 23  
29 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 85.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.80 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านวังเข สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกสมอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 84.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 84.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.80 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.60 ทอง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 83.60 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 82.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.80 ทอง 52  
54 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.80 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 3 82.70 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.80 ทอง 58  
59 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.80 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.20 ทอง 60  
61 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.20 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน