ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านคำเลาะ สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเตย สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 69 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 67 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 66 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 66 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม สพป. อุดรธานี เขต 2 65 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 64 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 61 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 61 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนบ้านแก้งนาง สพป. มุกดาหาร 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนวุฒิศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน