ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่นาดี สพป. สกลนคร เขต 1 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” สพป. มุกดาหาร 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สพป. อุดรธานี เขต 3 90.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 89.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.60 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 88.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ 88.80 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านท้องเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.40 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.40 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.40 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านตาอี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.25 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.25 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 88.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 42  
43 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 86.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.60 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองกัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.50 ทอง 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.40 ทอง 50  
52 โรงเรียนบุญมีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.80 ทอง 52  
54 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 85.80 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 85.40 ทอง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน