ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 92 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 92 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4  
15 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 4  
16 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 4  
17 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 92 ทอง 4  
18 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 4  
19 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 92 ทอง 4  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 4  
21 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
22 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง 4  
23 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง 4  
24 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 4  
25 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง 4  
26 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง 4  
27 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 4  
28 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 4  
29 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 4  
30 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 30  
36 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 30  
37 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 30  
38 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 30  
39 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 30  
40 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 30  
41 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 41  
47 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 41  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านกุดขนวน สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 48  
53 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 48  
54 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 48  
55 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 48  
56 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 48  
57 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 48  
58 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 48  
59 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน