ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 82.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านไม้แดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77.75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75.75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคอนสา สพป. เลย เขต 1 73.75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 72.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 71.25 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 1 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70.25 เงิน 25  
26 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 69 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68.75 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68.75 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 68.50 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 67.75 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 67.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 2 67.50 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ สพป. บึงกาฬ 67.25 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.25 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 66.75 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66.75 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 66.50 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 66.25 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยที สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 63.25 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 63 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 62.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน