ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 89.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 89.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.33 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 86.33 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดบ้านตำแย สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.33 ทอง 17  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.33 ทอง 17  
22 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 85.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 85.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 85.33 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.33 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 84.66 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.66 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 84.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 84.33 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.33 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 84.33 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.33 ทอง 32  
37 โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.33 ทอง 32  
38 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.66 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.33 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 83.33 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.33 ทอง 40  
43 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.33 ทอง 40  
44 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.66 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 82.33 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.33 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.33 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.33 ทอง 45  
49 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านบุกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.66 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.66 ทอง 52  
54 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.33 ทอง 54  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 80.33 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 59  
60 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 59  
61 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 71.33 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน