ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 93.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.34 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 86.35 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 85.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 85.67 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สพป. บึงกาฬ 85.67 ทอง 23  
26 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 84.67 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.67 ทอง 30  
33 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.67 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 84.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 84.33 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.67 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.67 ทอง 38  
40 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.67 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.33 ทอง 41  
43 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.67 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.67 ทอง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.67 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.33 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.33 ทอง 51  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.33 ทอง 55  
56 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 56  
59 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 56  
60 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน