ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาด สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต 2 92.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 92.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 91.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.66 ทอง 7  
10 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 91.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.66 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 89.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 18  
21 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 18  
22 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 18  
23 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป. นครพนม เขต 2 88.66 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.66 ทอง 24  
26 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.66 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านพรหมนิยม สพป. ยโสธร เขต 2 88.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 88.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 29  
31 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 29  
32 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 29  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม สพป. สกลนคร เขต 3 87.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.66 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.66 ทอง 33  
36 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 87.66 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านคำพี้ สพป. มุกดาหาร 87.33 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.33 ทอง 37  
39 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.33 ทอง 37  
40 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.33 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 41  
43 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 41  
44 โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 41  
45 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.66 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.66 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.66 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.66 ทอง 45  
49 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.66 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อุดรธานี เขต 3 85.33 ทอง 50  
51 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.66 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.66 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน(รวมธรรมราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 83.66 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 83.66 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.66 ทอง 54  
57 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.66 ทอง 54  
58 โรงเรียนบ้านพนมดี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านหัวแรต สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 60  
61 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน