ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม สพป. สกลนคร เขต 3 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต 3 85.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 85.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.67 ทอง 10  
13 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 3 85.17 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. ยโสธร เขต 1 84.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.50 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป. อำนาจเจริญ 84.17 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.83 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.83 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.83 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.75 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนนาโกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.33 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 81.67 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.17 ทอง 38  
39 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 39  
43 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 39  
44 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.33 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านตาเจา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.17 ทอง 45  
46 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.33 เงิน 47  
48 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านเม่น สพป. อุดรธานี เขต 1 79 เงิน 48  
51 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 48  
52 โรงเรียนบ้านขอนแป้น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.67 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนคุต สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.33 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านพรสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สพป. บึงกาฬ 75.83 เงิน 55  
56 โรงเรียนหนองแหน สพป. ยโสธร เขต 2 75.33 เงิน 56  
57 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.33 เงิน 57  
58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) สพป. เลย เขต 1 74 เงิน 58  
59 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 73.67 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.67 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน