ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปะทาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 82.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 81.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 75.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.50 เงิน 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 71.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 63.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63.50 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 62.50 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 61 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 60.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 59 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สพป. นครราชสีมา เขต 3 56.50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 55 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 54.50 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 53 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 52 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 50 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 47 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 46.50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป. บึงกาฬ 46 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน