ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง 6  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95 ทอง 6  
11 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง 6  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 94 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 12  
16 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง 12  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 93 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง 17  
21 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง 17  
22 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านพันดุง สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92 ทอง 23  
30 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 23  
31 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 91 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย สพป. เลย เขต 1 91 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 31  
37 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 31  
38 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 31  
39 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านละโว้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 39  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 43  
47 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 43  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 48  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 48  
50 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 48  
53 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 48  
54 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 48  
55 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 48  
56 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 48  
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 48  
58 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 48  
59 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 48  
60 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน