ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหมู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 สพป. อำนาจเจริญ 89.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.30 ทอง 5  
7 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนพันธกิจศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 86.60 ทอง 14  
17 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 86.60 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 86.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.30 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.30 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม สพป. สกลนคร เขต 1 85.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านไร่ทาม สพป. เลย เขต 1 84.30 ทอง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.30 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 1 83.30 ทอง 32  
33 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านโชกใต้ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านหาญ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.60 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป. ยโสธร เขต 2 82.30 ทอง 40  
41 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.30 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.60 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. อุดรธานี เขต 4 81.60 ทอง 44  
47 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.60 ทอง 44  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.30 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.30 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 50  
52 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 50  
53 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 50  
54 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 80.60 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 80.60 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.60 ทอง 54  
57 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.30 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.30 เงิน 58  
60 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.30 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.30 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน