ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 348
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สพป. บึงกาฬ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุดรวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 87.20 ทอง 6  
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป. อุดรธานี เขต 2 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 78.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.20 เงิน 14  
16 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.20 เงิน 14  
17 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านพังซ่อน สพป. อุดรธานี เขต 3 76 เงิน 17  
21 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 17  
22 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.80 เงิน 22  
24 โรงเรียนประชานาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 74.80 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป. เลย เขต 3 67.80 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านโพนขวาว สพป. อำนาจเจริญ 67.80 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 67.80 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 67.80 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67.80 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 67.80 ทองแดง 25  
32 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน