ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 347
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 69.75 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.75 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน