ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร สพป. ยโสธร เขต 2 82.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.25 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 1 81.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.75 ทอง 14  
16 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) สพป. นครพนม เขต 2 80.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. เลย เขต 2 79.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนตุลยาธร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านประคอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.50 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านสร้างบก สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.50 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.50 เงิน 22  
26 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี สพป. บึงกาฬ 78.50 เงิน 22  
27 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 78.25 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สพป. อุดรธานี เขต 1 77.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.50 เงิน 32  
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74.25 เงิน 36  
37 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.75 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 69.75 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน