ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแขว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน