ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน