ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาตราว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 94.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาต้อง สพป. บึงกาฬ 93.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 90.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านจันทน์ สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.50 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 82.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.50 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 82.50 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.50 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 82.50 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 82.50 ทอง 34  
40 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 82.50 ทอง 34  
41 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 41  
48 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 41  
49 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 41  
50 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 41  
51 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.50 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.50 ทอง 51  
53 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.50 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 54  
56 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 54  
57 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน