ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนซู่เอ็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 76.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป. นครพนม เขต 1 74.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.60 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 74.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลบัวเชด สพป. สุรินทร์ เขต 3 73.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 67.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 64.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต 2 63.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป. อุดรธานี เขต 2 61 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 60.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 51.80 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สพป. บึงกาฬ - -  
34 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน