ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) สพป. บึงกาฬ 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต 3 70 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป. อุดรธานี เขต 3 67 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 15  
22 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 67 ทองแดง 15  
23 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 66 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 66 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 66 ทองแดง 23  
29 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 66 ทองแดง 23  
30 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 66 ทองแดง 23  
31 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนบ้านพรสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 31  
37 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 31  
38 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 31  
39 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 31  
40 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 31  
41 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 31  
42 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 42  
47 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 64 ทองแดง 42  
48 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 42  
49 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 42  
50 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 42  
51 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 64 ทองแดง 42  
52 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 52  
57 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 52  
58 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 52  
59 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  
60 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน