ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 62 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน