ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 83.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 82.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป. ยโสธร เขต 2 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.30 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.30 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 74.30 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 73.60 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73.60 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  
28 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน